naše farma

Farma byla založena v roce 2001 pronájmem prvních šedesáti hektarů dlouhodobě neobdělávané státní půdy. V témže roce bylo zakoupeno prvních 16 jalovic ze ZD Brloh. O rok později bylo dokoupeno ještě 12 jalovic ze stejného chovu, a tím byl položen základ chovu plemene Aberdeen angus ve Stvolínkách. Od té doby bylo do stáda nakoupeno pouze 7 plemenných býků s důrazem na plemenné hodnoty pro maternální efekt a red zbarvení, kteří zde působili v přirozené plemenitbě. Všechny plemenice pochází z uzavřeného obratu stáda. V režimu certifikovaného ekologického zemědělství (KEZ o.p.s.) hospodaříme od roku 2004.

Od roku 2006 opustilo farmu 7 plemenných býků odchovaných u chovatele, 33 na OPB, z nichž byli 2 vybráni na inseminační stanici ZAI 237 a ZAI 385. Druhý zmíněný býk se po ročním pobytu na stanici vrátil „domů“ a působí zde v přirozené plemenitbě. Nejlépe hodnoceným býkem byl v roce 2016 býček ZAI 363 , kterého výběrová komise ohodnotila 88 body za exteriér. S postupem doby bylo základní stádo rozšířeno na současných cca 80 plemenic, z nichž je přibližně polovina v red formě. Ve stádech působí 3 plemenní býci (aktuálně ZAI 385 , ZAI 617 a ZAI 706, přibližně polovina plemenic je každoročně inseminována dávkami býků z celého světa. Od roku 2015 je možné vybraná zvířata vidět na národních výstavách hospodářských zvířat. V současné době hospodaříme na cca 200 ha TTP a 30 ha orné půdy. Převážná část obhospodařovaných pozemků se nachází na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj v oblasti soustavy Holanských rybníků a kopců Vlhošť (nejvyšší v CHKO Kokořínsko) a Ronov (se zříceninou strážního hradu ze 14. století). Většina z TTP slouží k pastvě zvířat, orná půda je zaměřena na výrobu kvalitních objemných krmiv pro zimní období a v menší míře k produkci bio obilí pro vlastní potřebu. Provoz farmy je zajištěn v rámci rodiny a kompletně vlastní technikou. V roce 2016 byl uveden do provozu nově vybudovaný areál zimoviště s kapacitou 100 VDJ, seníkem a vodárnou. Do budoucna je v plánu areál rozšířit o venkovní zpevněné a zastřešené výběhy a posílit skladovací kapacity.

Aberdeen Angus

… je masné plemeno skotu, geneticky bezrohé, plášťově černé nebo plášťově červené (tzv. „red“ forma). Jeho devizou je snadné telení, vynikající mateřské vlastnosti, výborná plodnost, životaschopnost narozených telat, dlouhověkost a dobrá pastevní schopnost spolu s vysokou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Dospělé krávy dosahují hmotnosti kolem 650–700 kg, dospělí býci váží v průměru 1000–1100 kg. Maso se vyznačuje typickým mramorováním, křehkostí a šťavnatostí, proto je kulinářsky velmi ceněné a po celém světě žádané.

Plemeno vznikalo na počátku 18. století ve Skotsku, kde byla roku 1842 založena první plemenná kniha. Zvířata malého tělesného rámce s vysokým podílem loje sloužila především k produkci masa a loje k výrobě kolomazi. V historii šlechtění sehrála významnou roli také Severní Amerika, kde vzniklo první vydání plemenné knihy v roce 1886. Výsledkem tohoto šlechtění je angus takový, jak ho známe dnes – došlo ke zvětšení tělesného rámce a snížení produkce loje. V současnosti je šlechtěno jako plemeno středního rámce s vysokým podílem nejcennějších masných partií, při zachování všech stávajících předností plemene. Dnes je aberdeen angus nejrozšířenější masné plemeno na světě – od USA, Kanadu po Chile a Brazílii, Nový Zéland, Austrálii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe. V Evropě od Portugalska přes ČR a severské státy až po Rumunsko, v poslední době dochází k rozvoji plemene také v zemích bývalého Sovětského svazu a v Ruské federaci.

Chov plemene v naší republice započal 22. listopadu 1991 importem březích jalovic z Kanady, později se dovážela zvířata také z Německa a Dánska. V březnu 1993 byla založena Asociace chovatelů plemene angus. Díky propracovanému systému plemenných hodnot, který je založen na údajích získaných z kontroly užitkovosti, prací s nimi, a striktním dodržováním selekčních kritérií dochází stále k rozvoji tohoto plemene.